Products

စူပါပီ

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုက်ထရိုဂျင်(N)………….10% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O5)……………..52% ပိုတက်ဆီယမ်(K2O)…………… 20% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S ပက်ဖျန်းပြီးသည်နှင့်

စူပါအန်

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုက်ထရိုဂျင်(N) ……….. 38% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O5) ………. 5% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O) ………. 5% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn,

ရွှေတောင်သူသီးနှံစုံအထူး

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းအားဆေး ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၂၀-၅၀)စီစီ အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင်(N) …….. 20% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O3) ……… 10% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O)…….. 10% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu,

ရွှေတောင်သူငရုတ်အထူးသီးသန့်

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ရေ(၄)ဂါလန်တွင်ဆေးရည်(၅၀)စီစီ အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင်(N) …….. 16% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O3) ……… 10% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O)…….. 20% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo,

ရွှေတောင်သူနှမ်းအထူး

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင်(N) …….. 10% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O3) ……… 5% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O) …….. 5% ရေ(၄)ဂါလန်တွင်ဆေးရည်(၅၀)စီစီ Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B,

ရွှေတောင်သူစားတော်ပဲ၊ ကုလားပဲ အထူး

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင်(N) …….. 12% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O3) ……… 5% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O) …….. 5% (Molybdenum) ……… 3% Amino Acid ………. 7% Microelements