Compound Fettilizer

ရွှေတောင်သူနှမ်းအထူး

May 22nd, 2017

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင်(N) …….. 10% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O3) ……… 5% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O) …….. 5% ရေ(၄)ဂါလန်တွင်ဆေးရည်(၅၀)စီစီ Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B,