ေရႊေတာင္သူ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း အထူးသီးသန္႔

 

A1 အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ
ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္(N)…………… 10%
ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……………   6%
ပိုတက္ဆီယမ္(K2O) ……………   6%
Molybdenum(Mo) ……………   5%
Amino Acid …………… 10%

  A2 အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……………   8%
ပိုတက္ဆီယမ္(K2O) ……………   10%
Molybdenum(Mo) ……………   5%
Amino Acid …………… 7%

ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၂၅-၃၀)စီစီ

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • အျမစ္ျဖစ္စဥ္အားေကာင္းမြန္၍ ပဲျမစ္ဖုအေရအတြက္မ်ားျပားေစသည္။
  • အပင္အတြက္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓါတ္ႏွင့္   အစာအဟာရမ်ား ပိုမိုစုပ္ယူရရွိေစရန္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို(သာမာန္ထက္) ခံႏုိင္ရည္ရရွိေစပါသည္။
  • အရြက္မ်ားစိမ္းစိုေတာက္ပ၍ အစာခ်က္လုပ္မႈေကာင္းၿပီး အပင္ႀကီးထြားမႈ ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေစသည္။
  • ကိုင္းျဖာထြက္မႈေကာင္း၍ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ပန္းခိုင္ပန္းပြင့္မ်ားမွ   သီးေတာင့္တင္းမႈမ်ားေစၿပီးအပင္သက္တမ္းကုန္သည္အထိ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစသည္။
  • ေအာင္ျမင္ေသာ အသီးေတာင့္မ်ားအတြင္း အေစ့အဆန္ျပည့္၀ၿပီး   အေလးခ်ိန္စီး၍အထြက္ႏႈန္းတိုးေစသည္။
  • (၁၅%) အထိ ပိုမိုအထြက္တိုးေစပါသည္။