ရွှေတောင်သူအဆီဖိတ်


ပင်လုံးပျံ့အရည်ဖျော်ပိုးသတ်ဆေးမှုန့်
Active Ingredient: Acephate ……….. 75% WP
ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၄၀-၅၀)ဂရမ်

  • အော်ဂင်နိုဖော့စဖိတ်အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
  • ထိသေစားသေနှင့် ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ရေဖျော်ပိုးသတ်ဆေးအမှုန့်ဖြစ် ပါသည်။
  • သီးနှံမျိုးစုံတို့တွင် ကျရောက်သော စုပ်စားပိုး၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ပွင့်ထွေးရွက်ထွေးပိုး၊ မွှားပင့်ကူနီ၊ သီးထိုးယင်တို့ကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။