ေရႊေတာင္သူႏွမ္းအထူး


ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ထရိုဂ်င္(N) …….. 10%
ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……… 5%
ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O) …….. 5%

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ေဆးရည္(၅၀)စီစီ

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • ပင္စည္၊ အကိုင္း၊ အခက္၊ အရြက္မ်ားေ၀ဆာႀကီးထြားသန္စြမ္းေစျခင္း။
  • အပင္ႏွင့္အတူ အျမစ္ဖြဲ႕စည္းမႈ ခိုင္မာေစျခင္း။ ကိုင္းျဖာမ်ဳိးမ်ား ကိုင္းထြက္ေကာင္း ျခင္း။
  • ပြင့္အားေကာင္းျခင္း၊ သီးကင္းႏွံစထြက္အားေကာင္းျခင္း၊ သီးထန္ႏွံစရွည္ျခင္း။
  • သက္တမ္းမွန္ေခါင္းေလာင္းဆြဲပြင့္မ်ား မ်ဳိးေအာင္အေစ့တည္ျခင္း။
  • သီးေထာင့္တည္မ်ားျခင္း၊ သီးေထာင့္ပတ္လည္ဆစ္ၾကားမ်ား လြတ္ကင္းစြာသီးျခင္း။
  • အေစ့အဆံေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သီးေထာင့္မ်ား အခ်ိန္မီဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားျခင္း။
  • အေစ့အိမ္(၄)ေျမာင္အျပည့္ အေစ့တည္ျခင္း၊ အထြက္တိုးျခင္း။
  • မိုးေခါင္ဒဏ္၊ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း။
  • ပင္ေျခအျမစ္စံုေပၚ ပက္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ အျမစ္မ်ား ပိုမိုသန္စြမ္းေစၿပီး ေျမခ်ဥ္ငံ ဓာတ္ကို မွ်တေစပါသည္။