ေရႊေတာင္သူသီးႏွံစံုအထူး

ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၂၀-၅၀)စီစီ

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ထရိုဂ်င္(N) …….. 20%

ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……… 10%

ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O)…….. 10%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • သီးႏွံပင္မ်ား၏ အရြက္၊ ပင္စည္ႏွင့္သီးႏွံပင္ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးမွ လ်င္ျမန္စြာ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။
  • ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေသာဒဏ္၊ ဖ်က္ပိုးႏွင့္ေရာဂါဖ်က္ဆီးျခင္းဒဏ္တို႔အား ခံႏိုင္ရည္ရွိေစသည္။
  • အပင္ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္၊ ဖူးကင္းစတင္ခ်ိန္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ထိ ပံုမွန္ပက္ျဖန္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ပံုမွန္ပက္ျဖန္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အပင္၊ အသီး၊ အပြင့္၊ ဥႀကီးထြား မ်ားျပားေစျခင္း၊ အေစ့အဆံျပည့္ၿဖိဳး ေအာင္ျမင္ေစျခင္း။ ပန္းပြင့္ အားေကာင္း၍ အေရာင္လွေစျခင္း။ ဆီထြက္သီႏွံမ်ား ဆီထြက္ႏႈန္းေကာင္း ျခင္း။ သီးႏွံအရည္အေသြးေကာင္း၍ ၾကာရွည္အထားခံေစသည္။ တစ္ဧက အထြက္ႏႈန္းကို တိုးတက္ ျမင့္မားစြာ ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။