ေရႊေတာင္သူစားေတာ္ပဲ၊ ကုလားပဲ အထူး

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ထရိုဂ်င္(N) …….. 12%
ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……… 5%
ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O) …….. 5%
(Molybdenum) ……… 3%
Amino Acid ………. 7%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

 

(၄)ဂါလန္တြင္ေဆးရည္(၅၀)စီစီ

  • အျမစ္ထြက္ႏႈန္းေကာင္း၍ သန္မာျခင္း။
  • ပဲပင္မ်ားႀကီးထြားေစျခင္း၊ ကိုင္းျဖာမႈေကာင္းျခင္း။
  • သီးပြင့္ခ်ိန္မွန္ျခင္း၊ သီးပြင့္ႏႈန္းမ်ားျခင္း။
  • သီးေတာင့္မ်ား အျမန္ဆံုးႀကီးထြားေစၿပီး အေစ့အဆန္ျပည့္၀ေစျခင္း၊
  • အေရာင္ေတာက္ပေစျခင္း။
  • ေရငတ္ဒဏ္၊ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္ျခင္း။
  • အထူးအထြက္တိုးျခင္း။