ရွှေတောင်သူဆာလဖာ

မှိုသတ်ဆေး မွှားပင့်ကူနီ သတ်ဆေး

Active Ingredient: Sulphur ………. 80%DF

ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၄၀)ဂရမ်

  • သီးနှံဖျက်မှိုရောဂါများနှင့် မွှားပင့်ကူနီတို့ကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည့် အစွမ်းထက်မှိုသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
  • ကန့်ဓာတ်ပါဝင်သဖြင့် အပင်အစာချက်လုပ်အားကောင်း၍ အပင်ကြီးထွားမှုကို အားပေးပြီး၊ သီးနှံအရေအသွေးနှင့် အထွက်နှုန်းမြင့်မားစေ ပါသည်။
  • သီးနှံပင်များအား လောင်ကျွမ်းထိခိုက်မှု မရှိပါ။
  • မွှားပင့်ကူနီကျရောက်ပါက တစ်ဧကလျှင် ဆေးမှုန့်(၂-၅)ကီလို ဖျော်စပ် အသုံးပြုပါ။