စူပါေပါင္းေ၀း

ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Pendimethalin ……….. 33%EC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၁၀၀-၁၅၀)စီစီ

  • ၀ါ၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျမပဲ၊ ေနၾကာ၊ ႏွမ္း၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဂ်င္း၊ အာလူး၊ င႐ုတ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ခရမ္းသီး၊ မုန္လာစသည့္ သီးနွံခင္းမ်ားအတြင္း
    ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး အျဖစ္  အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
  • ဘဲစာျမက္၊ ေလးခြျမက္၊ ပန္းေတာ္ျဖဴ၊ ေခြးၿမီးပုပ္၊ ဆင္ငိုျမက္၊ ျမက္ႀကိမ္၊ စပါး႐ိုင္း၊ ေမာင္ရင္ငို၊ ေဒါင္းၿမီးပ်ံ၊ လက္သဲခြ၊ အုတ္ေထာင္၊ ေဗာက္ေခြး၊ ဆူးေလးငယ္၊  ဟင္းႏုႏြယ္၊ ဆူးေပါက္၊ သဲပုရစ္၊ ကြၽဲေက်ာင္းမင္ေဆး  စေသာ  ေပါင္းပင္မ်ားကို  ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
  • မ်ဳိးေစ့ခ်ၿပီး (သို႔မဟုတ္) ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ၿပီး (၂)ရက္အတြင္း  သီးႏွံခင္း၏  ေျမျပင္ကို  တစ္ဧကလွ်င္ (၁၂၀၀-၁၅၀၀)စီစီႏႈန္းျဖင့္ ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းေပးပါ။