စူပါေက

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၅၀)ဂရမ္

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုက္ထရိုဂ်င္(N)…………..14%

ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O5)……………..7%

ပိုတက္ဆီယမ္(K2O)……………40%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • ပန္းမ်ားပြင့္၍ အပြင့္ညီညာျခင္း၊ အသီးတင္မႈေကာင္း၍
  • အထြက္ႏႈန္းတုိးေစျခင္း၊ မိုးေခါင္မႈႏွင့္ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း။
  • အျမစ္ပြားမႈေကာင္းျခင္း။
  • သီးႏွံပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး ႏႈန္းထားအနည္းငယ္သာ သံုးရသျဖင့္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္သည္။