စူပါအန္

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၅၀)ဂရမ္

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုက္ထရိုဂ်င္(N) ……….. 38%

ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O5) ………. 5%

ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O) ………. 5%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • သီးႏွံပင္မ်ား အဟာရဓာတ္မ်ားကို  လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာစားသံုးႏိုင္ေသာ(Chelate Form)ျဖင့္    ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ ပက္ျဖန္းၿပီး  မၾကာမီအၫႊန္႔သစ္ အရြက္သစ္မ်ား   ထြက္ေပၚလာျခင္း(သို႔မဟုတ္) သီးႏွံပင္မ်ားအဟာရဓာတ္မ်ားကို  လြယ္ကူစြာစုပ္ယူႏိုင္ျခင္း။
  • သီးႏွံပင္မ်ား ႀကီးထြားမႈလွ်င္ျမန္ျခင္း။
  • ေစာစီးစြာပန္းပြင့္ေအာင္ လံွဳေဆာ္ေပးျခင္း။
  • ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း။
  • အပင္ကို ေလာင္ေစေသာ(Chloride)ဓာတ္မ်ားကိုမပါ၀င္သျဖင့္ သီးႏွံမေရြးအသံုးျပဳႏို္င္ျခင္း။