စူပါအန္ပီေက

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၅၀)ဂရမ္

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ
ႏိုင္ထရိုဂ်င္ (N) ……….. 21%
ေဖာ့စ္စဖိတ္ (P2O5) …………. 21%
ပုိတက္ဆီယမ္ (K2O)……………… 21%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • အပင္ႀကီးထြားမႈျမန္ေစျခင္း။
  • အျမစ္ပြားမႈေကာင္းျခင္း။
  • ပန္းမ်ား ေစာစီးစြာပြင့္၍  အသီးတင္မႈေကာင္းျခင္း။
  • အဖူးအပြင့္မ်ား၍ အသီးတင္ျခင္း။
  • အေစ့ေအာင္ျမင္မႈေကာင္း၍ ဆီိထြက္ပိုမိုျခင္း။
  • အပြင့္၊ အသီး၊ ဥ ႀကီးထြား၍အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေစသည္။
  • မိုးေခါင္မႈႏွင့္ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစသည္။