စူပါပီေက

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမႈန္႔

အသီး၊ အပြင့္ အထူးအားေဆး

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၄၀-၅၀)ဂရမ္

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ထရိုဂ်င္(N) ………….. 0%

ေဖာ့စ္စဖိတ္ (P2O5) …………. 40%

ပုိတက္ဆီယမ္ (K2O)……………… 40%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • ပန္းပြင့္ခ်ိန္၊ သီးကင္းစခ်ိန္တြင္  ပက္ျဖန္းျခင္းျဖင့္ အပြင့္အသီးႀကီးျခင္း၊ သီးေထာင့္ႀကီး၍ အေစ့အဆံေအာင္ျခင္း၊  ဥမ်ားႀကီးျခင္း၊  အထြက္ႏႈန္းတိုးျခင္း။
  • အပင္အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အဟာရမ်ဳိးစံုကို ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္လြယ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။